Baunehøj - Tilladelse til standby UV-anlæg på Baunehøj Vandværk

14-06-2023

Gribskov Kommune har givet tilladelse efter vandforsyningslovens §21 til at Baunehøj Vandværk etablerer standby UV-anlæg, der må anvendes efter nærmere stillede vilkår, der fremgår af tilladelsen.

Klagefristen er d. 12. juli 2023.

Tilladelse