Tisvildeleje - Afgørelse - dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til oprensning af sø

11-07-2023

Gribskov kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til oprensning af sø.

Dispensation

Klagefristen er d. 8. aug. 2023.