Søborg Sø - afgørelse - dispensation for vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens §3

07-07-2023

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til tilstandsændringer på tre vandløb i forbindelse med projekt "Genopretning af Søborg Sø".

Klagefristen er d. 4. aug. 2023.

Dispensation

Bilag 1

Bilag 2