Udsholt – afgørelse om dispensation til 7 m2 glaskarnap

09-01-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af karnap
Klagefristen er den 6. februar 2023