Tilladelse til kystbeskyttelse - Salgårdshøj, Vejby.

18-01-2023

Gribskov Kommune har givet tilladelse til etablering af skråningsbeskyttelse på matrikel 13U og 13V, Vejby By, Vejby.
Yderligere er der truffet afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. Miljøvurderingsloven. Screening er vedlagt som bilag.
Klagefristen er 15. februar 2023, klagevejledning er vedlagt tilladelsen.