Strand Esbønderup - afgørelse - reguleringsprojekt

20-01-2023

Gribskov Kommune har givet tilladelse til et reguleringsprojekt med etablering af dræn og rensebrønd og samtidig truffet afgørelse om at afgørelsen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klagefristen er d. 20. feb. 2023.

Tilladelse