Munkerup – afgørelse om etablering af jordvarmeboring på Jørgenshvilevej 9, 3250 Gilleleje

09-01-2023

Gribskov Kommune har meddelt tilladelse til etablering af lodret jordvarme, med 2 boringer.

Gribskov Kommune har foretaget screening af jordvarmeprojektets miljømæssige påvirkninger, og truffet afgørelse om, at der ikke skal
udarbejdes en miljøvurdering af projektet. Der er på den baggrund meddelt jordvarmetilladelse til det ansøgte.

Klagefristen for afgørelserne er d. 7. februar 2023