Munkerup – afgørelse om dispensation til carport og overdækning

30-01-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til lovliggørelse af carport og overdækning

Klagefristen er den 27. februar 2023

Dispensation