Helsinge – afgørelse om etablering af 2 jordvarmeboringer på Gl. Frederiksborgvej 22

17-01-2023

Gribskov Kommune har meddelt tilladelse til etablering af lodret jordvarme, med 2 boringer
Gribskov Kommune har foretaget screening af jordvarmeprojektets miljømæssige påvirkninger, og truffet afgørelse om, at der ikke skal
udarbejdes en miljøvurdering af projektet. Der er på den baggrund meddelt jordvarmetilladelse til det ansøgte.

Klagefristen for afgørelserne er d. 14.02.2023