Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse

05-01-2023

Landzonetilladelse til tilbygning til eksisterende stald
Klagefrist til den 2. februar 2023