Græsted - Afgørelse - tilladelse til krydsning af Maglemose å

17-01-2023

Gribskov Kommune har givet tilladelse efter vandløbsløbsloven til krydsning af Maglemose å i forbindelse med etablering af ny el-forsyning.

Klagefristen er d. 14. feb. 2023

Tilladelse