Dr Mølle – afgørelse om dispensation til tilbygning mv.

30-01-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af mindre tilbygning mv.

Klagefristen er den  27. februar 2023

Dispensation