Dr Mølle – afgørelse om dispensation til inddragelse af 35 m2 garage til bolig mv.

16-01-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af bolig i garage, skur og udebruser
Klagefristen er den 13. februar 2023