Dr Mølle – afgørelse om dispensation til 25 m2 tilbygning mv.

16-01-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af tilbygning til sommerhus mv.
Klagefristen er den 13. februar 2023