Krydsningstilladelse Bedsmose å st. 2985

14-02-2023

I forbindelse med etablering af ny el-forsyning for Nexel, skal Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S krydse Bedsmose å ved st. 2985.
Krydsning af Bedsmose å sker med 3 x styrede underboringer ø160mm, der bores med en afstand af 3m til bundløb af åen.
Klagefrist 14. Marts 2023