Dr Mølle: Afgørelse om dispensation til etablering af pool

06-02-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af pool.
Klagefristen er den 6. marts 2023