Ny godkendelse af Søborg Sø projekt i henhold til vandløbsloven

12-12-2023

Gribskov Kommune har på baggrund af klage, besluttet at genoptage vandløbssagen om lukning af Søborg sø Landvindingslag og etablering af Søborg sø.
Kommunen godkender på ny Søborg sø genopretningsprojekt med mindre tekniske ændringer.

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø har den 19. september 2023 godkendt lukning af Landvindingslaget Søborg sø og etablering af Søborg sø, med tilhørende ændringer af Søborg Landkanal og Slettemosevandløbet.

Klage
I den efterfølgende 4 ugers klageperiode har 2 lodsejere klaget over afgørelsen. De har klaget over de fremtidige afvandingsforhold for de 2 lodsejeres arealer. Gribskov Kommune har derfor genoptaget sagen.

Forslag til ændring
Kommunen har efterfølgende modtaget et forslag fra Naturstyrelsen, med ændringer til afvandingsforholdene vedrørende dræning og justering af vådområdedeklaration for matr.nr. 226 (del af), 227 (del af), 228 (del af), 237 (del af) og 229 (del af) alle ejerlav Søborg Sø, Søborg tilhørende, Vokstrupgårdsvej 5, 3230 Græsted. Den ejer, hvorpå den ændrede afvanding bliver fortaget, har godkendt det nye forslag.
Det indkomne forslag til ændringer påvirker kun forholdene for de 2 lodsejere, der har klaget, hvilket er en mindre teknisk ændring i forhold til det store projekt.

Se tillæg med den nye aftale på kommunens hjemmeside.

Klik her

Alternativt følg denne URL-adresse: https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-klima-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/soeborg-soe 

Afgørelse om genoptagelse vandløbssag om godkendelse af Søborg sø projekt

Ny godkendelse af Søborg sø genopretningsprojekt

Klagefristen er den 9. januar 2024