Gilleleje - Afgørelse - Landzonetilladelse, Firhøjvej 70

06-12-2023

Landzonetilladelse til etablering af privat tennisbane
Klagefrist til den 3. januar 2024