Dr Mølle – afgørelse om dispensation til udvidelse af sommerhus og lovliggørelse af skur

19-12-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til udvidelse af sommerhus mv.
Klagefristen er den 16. januar 2024.