Høbjerg By - Dispensation til overkørsel hen over beskyttet jorddige

21-12-2023

Gribskov Kommune har givet dispensation til etablering af overkørsel og transportbånd hen over et beskyttet jorddige.
Overkørslen består af jernplader udlagt i 5 meters bredde, samt et transportbånd på 80 cm i bredden og 21 meter langt.
Dispensationen er meddelt efter museumslovens § 29a.

Klagefrist: den 18. januar 2024