Annisse - Nedlæggelse af trampesti

04-12-2023

Gribskov Kommune godkender nedlæggelse af trampesti i medfør af naturbeskyttelseslovens §26a, stk. 3.

Klagefrist: 2. januar 2024