Rågeleje – afgørelse om dispensation til etablering af nyt 174 m2 sommerhus

17-08-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af nyt sommerhus i stedet for eksisterende.

Klagefristen er den 14. september 2023.

 Dispensation