Afgørelse til offentliggørelse - Nedlæggelse af offentligt vejareal ved Ramsager

04-08-2023

Ved Byrådsbeslutning den 02.05.2023 er der truffet foreløbig beslutning om nedlæggelse af offentligt vejareal, ved tidligere institution Ramsager nr. 33. Vejarealet er matrikulært betegnet som litra 7000 z.