Udsholt – afgørelse om dispensation til etablering af 16m2 udhus

25-04-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af udhus
Klagefristen er den 23. maj 2023