Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

27-04-2023

Landzonetilladelse til placering af ny landbrugshal til landbrugsformål
Klagefrist til den 25. maj 2023
På grund af en teknisk fejl er sagen ikke blevet offentliggjort, så derfor vil klagefristen løbe til den 1. juni 2023