Dr Mølle – afgørelse om dispensation til etablering af nyt sommerhus på 122 m2 mv.

25-04-2023

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af nyt sommerhus
Klagefristen er den 23. maj 2023