Tilladelse til at etablere en ny sø på Aggerbo Skovvej 2, Græsted

14-09-2022

Formålet med hele projektet er at skabe mere natur, bedre naturkvalitet i vandhuller samt at skabe bedre sammenhæng mellem naturområder i nærheden. Søen er en del af et projekt, hvor der også oprenses et vandhul og fjernes det meste vedbeplantning på en gravhøj, så den er mere tydelig i landskabet. Den nye sø placeres i en lavning, der modtager vand fra interne dræn, hvor der ofte er vand i vinterhalvåret. Det oplyses, at det er svært at dyrke lavningen.
Ved etablering af en ny brønd, med overløb fra den nye sø til det eksisterende dræn, sikres Aggebovej mod for høj vandstand
Klagefrist den 13 oktober 2022