Høbjerg - Afgørelse - Landzonetilladelse

22-09-2022

Høbjerg, Boserupvej 1: Landzonetilladelse til hundetræning og træningshal.
Klagefrist 20. oktober 2022.