Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse Kæderupvej 8

23-09-2022

Landzonetilladelse til inddragelse af bolig nr. 2 til botilbud
Klagefrist til den 21. oktober 2022