Gribskov - Afgørelse - Landzonetilladelse

19-09-2022

Gribskov, 'Bunker 61' Gantekrogsvej 9: Landzonetilladelse til formidlingsrum om flagermus.
Klagefrist 17. oktober 2022.