Gilleleje – afgørelse om dispensation til etablering af tilbygning

29-09-2022

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af ny tilbygning i Gilleleje
Klagefristen er den 27. 0ktober 2022