Arresø - afgørelse om vandløbsregulering

30-09-2022

Gribskov Kommune har givet tilladelse til at genoprette afvandingen mellem tre mindre søer nær Arresø. Tilladelsen er givet efter vandløbslovens § 21 og reguleringsbekendtgørelsens § 5.

Klagefristen er d. 31. okt. 2022.

Afgørelse