Gilleleje og Dronningmølle - §3-dispensation til etablering af stirute og bro over Esrum Kanal

21-09-2022

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til etablering af grusbelagt stirute og bro over Esrum Kanal.
Stiruten vil berøre eng, mose og vandløb som er beskyttet i medfør af naturbeskyttelseslovens §3.

Klagefrist: 19. oktober 2022

T.o.: Dispensation efter naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18 er meddelt den 1. september 2022.