Ferle By, Søborg. Tilladelse til ny stibro over Esrum Å, st. 6592

25-10-2022

Gribskov Kommunens vandløbsmyndighed giver hermed tilladelse til etablering af en ny bro over Esrum å i forbindelse med ’Stirute Søborg Sø – Rusland’ projekt (Matrikel 3a og 4d, Ferle By, Søborg).

Klagefrist den 23. november 2022

Tilladelse