21-11-2022

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til bekæmpelse af rynket rose i beskyttet natur.

Dispensation

Klagefristen er d. 19. dec. 2022