Sandet - Afgørelse - Landzonetilladelse

18-11-2022

Landzonetilladelse til udsigtsplatform ved Arresø
Klagefrist til den 16. december 2022