Ny vej mellem Græsted og Gilleleje – Afgørelse –Screening i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

15-11-2022

Screeningsafgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering for ændret afvandingsløsning for ny vej mellem Græsted og Gilleleje.

Klagefristen er d. 13. dec. 2022

Afgørelse om ikke miljøvurdering af ændret afvandingsforhold 

VVM screening 
kort med ændringer 
VVM tilladelse fra 2020
Miljøkonsekvensvurdering 2020
Ikke teknisk resume miljøkonsekvensvurdering 2020