Munkerup – afgørelse om dispensation tilbygning, herunder ombygning

14-11-2022

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af mindre tilbygning
Klagefristen er den 12. december 2022