Hesselbjerg – afgørelse om dispensation til 15 m2 tilbygning

14-11-2022

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af mindre tilbygning
Klagefristen er den 12. december 2022