Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse

21-11-2022

Landzonetilladelse til 35m² læskur til kvæg
Klagefrist til den 19. december 2022