Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

15-11-2022

Græsted, ny vej mellem Græsted og Pårup: Landzonetilladelse til fire regnvandsbassiner samt nedsivningsgrøfter langs vejen.
Dokumentet har pga en teknisk fejl været fjernet fra hjemmesiden. Offentliggørelsen og hermed også klagefristen er derfor forlænget frem til den 13. december 2022.