Dronningmølle – Afgørelse om dispensation til 26 m2 anneks

29-11-2022

Gribskov Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 til etablering af anneks
Klagefristen er den 27. december 2022