Dønnevælde - Afgørelse - Landzonetilladelse

15-11-2022

Dønnevælde, Bjørstrupvej 37A: Lovliggørende landzonetilladelse til carport.
Dokumentet har pga en teknisk fejl været fjernet fra hjemmesiden. Offentliggørelsen og hermed også klagefristen er derfor forlænget frem til den 09. december 2022.