Blistrup - Afgørelse - Landzonetilladelse

24-11-2022

Blistrup, Helsingevej 77: Landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle.
Klagefrist 22. december 2022.