Alme - Afgørelse - Landzonetilladelse

10-11-2022

Alme, Bøgebjergvej 61: Landzonetilladelse til terrænregulering i f.m. spildevandsledning.
Klagefrist 08. december 2022.