Sandet - Dispensation til udsigtsplatform ved Arresø

18-11-2022

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§3 og 16 til etablering af en udsigtsplatform ved Arresø.
Udsigtsplatformen placeres ved Køgehusgaard Ejerlaugs havn.

Klagefrist: den 16. december 2022.