Afgørelse – Medbenyttertilladelse til rørkæret 4

02-11-2022

Gribskov Kommune har givet medbenyttertilladelse til udledning af overfladevand til eksisterende dræn. Vandløbsloven § 63.
Klagefristen er den 1. december 2022.