Annisse – Afgørelse efter miljøvurderingsloven

08-03-2022

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om at skovrejsning ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klagefristen er den 5. april 2022

Afgørelse