Græsted - Afgørelse - Skovrejsning i uønsket område - Pårupvej 107

27-07-2022

Gribskov Kommune har lavet afgørelse efter § 9, stk. 2 i jordressourcebekendtgørelsen vedr. skovrejsning i uønsket område på Pårupvej 107, 3230 Græsted.
Klagefrist er 24.08.2022.