Græsted - Afgørelse - Miljøvurderingsscreening af skovrejsning på Pårupvej 107

27-07-2022

Gribskov Kommune har lavet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 vedr. skovrejsning på Pårupvej 107, 3230 Græsted.
Klagefrist er 24.08.2022